Svarttjärn

Nyheter och information Svarttjärn

 

ISFISKEPREMIÄR!

 

 

Lördag 15 december kl. 09.00

 

Röding är inplanterat för vinterfisket.

Aktivt fiskande barn upp till 12 år fiskar på vuxens

kort/fångstkvot( max 3 fiskar)

Mäskning ej tillåten

 

Välkomna!

 

Information om Svarttjärn

Svarttjärn erbjuder ädelfiske året runt med kontinuerlig isättning av fisk.

 

Slogbodar med eldningsmöjligheter och sittplatser finns. Det finns även en speciell plats för rörelsehindrade, bänk och bord med parkeringsplats i direkt anslutning.

Ta med egen ved.

 

Tänk på miljön och håll rent och snyggt runt tjärnen, ta med sopor hem.

 

Kontakta oss gärna om du har förslag på förbättringar eller noterar brister i skötseln.

 

Hitta till Svarttjärn

Kör 16 km norr om Borlänge (E16), ta avfarten mot Helgbo/Svarttjärn. Därefter första avfarten till vänster över järnvägen, följ vägen i ca km. Därefter skyltning Svarttjärn in till höger tills du ser tjärnen efter ca 200 m.

 

 

 

Svarttjärn

Fiskekortsförsäljning

Vestli's fiske

Borlänge 0243-237486

Djurås 0241-51365

Dalarna Älv- Camping (maj-sept)

Sifferbo 070-530 04 05

OKQ8 i Djurås

Djurås 0241 10505

Företagsfiske i Svarttjärn

 

Vill ni ha en annorlunda företagsaktivitet?

Abonnera Svarttjärn för en dag !

För mer information och pris kontakta Lars Jonsson 070 285 78 33

Fiskisättning

Kontinuerlig inplantering av i huvudsak regnbåge i blandad storlek. Röding inplanteras till vinterfisket.

Fiskeregler i Svarttjärn 2017

 

Fiskekort

Fiskekortsystemet innebär att man förköper sitt fiskekort hos Vestli´s fiske i Borlänge och Djurås, på OK i Djurås eller Sifferbo Älvcamping (maj-augusti).

- Ett kort kostar 120 kr och gäller 12 timmars fiske och fångstkvot max 3 st fiskar

 

- Fiske endast med ett spö per person

 

- Kontrolldelen på fiskekortet ska vara komplett och läsligt ifyllt med namn, datum och klockslag mm samt läggas i lådan (fiskeautomaten) före fiskets påbörjande

 

- Kortet är personligt.

 

- Alla som fiskar ska lösa kort.

 

- Aktivt fiskande barn upptill 12 år får fiska på målsman kort och fångstkvot (3 fiskar). 

 

- Alla brott mot Gimmens FVOFs regler för fisket i Svarttjärnbevivras utgör grund för beivran med kontrollavgift om 1000 kr

 

- Fiske utan fiskekort (tjuvfiske) medför polisanmälan

 

Visa respekt för naturen och övriga fiskande runt tjärnen!

 

Vänligen samarbeta med våra fisketillsyningsmän så vi kan fortsätta med ett trevligt och rättvist fiske för alla i Svarttjärn.

 

 

Fisketillsyn

Lars Jonsson 070 2857833

Jan-Olov Hedberg 070 2027047

Kjell Larsson 073 8135176

Claes Svedberg 070 3672437

Gösta Grånäs 070 7860207

Mikael Karlsson 073 9203827

Dan Hallin

Magnus Holm

Sara Hallin

 

Alla som fiskar i Svarttjärn är skyldiga att läsa och följa gällande fiskeregler samt medföra och på anmodan visa upp ett giltigt fiskekort och ID –handling vid fiske. Överträdelser av regler medför skyldighet att betala kontrollavgift om 1000 kr

Tjuvfiske (fiske utan fiskekort) polisanmäls alltid.

Vid tillsyn bär fisketillsynspersonen alltid tjänstetecken och medför förordnande som uppvisas om så önskas.

Copyright Gimmenfvof© 2013 All Rights Reserved. Webbredaktör Dan Hallin