Om Gimmens fvof

Gimmens Fvof

 

Gimmens Fiskevårdsområdesförening förvaltar ett litet fiskevårdsområde på gränsen mellan Gagnef och Borlänge Kommun.

 

Området omfattar sjön Gimmen med tillrinnande bäckar samt kringliggande tjärnar och avrinning i Gimmån ned till Dalälven.

 

Gimmen är en klarvattensjö på c:a 410 ha och 27 meter djup. Omkring sjön finns drygt 200 fritidshus, flera fäbodar samt ett antal hus med permanent boende.

Fiskbeståndet är gott och består av abborre. gädda, sik, siklöja, mört och gärs. Varje år planteras det dessutom in öring. Fisket i sjön är öppet för alla med fiskekort (se vidare under Gimmen). I sjön fanns även flodkräfta fram till 2007.

 

I närbelägna Svarttjärn erbjuds Put&Take fiske året om efter regnbåge och i viss mån röding. Här gäller ett speciellt fiskekort som kan förköpas hos Vestli´s fiske i Borlänge och Djurås men även på OK i Djurås eller Sifferbo camping. Fiskekort i Gimmens Fvof behövs ej för fiske enbart i Svarttjärn.

 

 

Kontakt

Styrelse

 

 

Dan Hallin (ordförande)

070 270 77 70

dan.hallin@live.se

Mikael Karlsson

0243 23 07 50

073 920 38 27

mixmaxmyx@gmail.com

 

 

Lars Jonsson (kassör)

070 285 78 33

laarjon@gmail.com

 

Kjell Larsson

Mob 07 3813 51 76

 

 

Jan-Olov Hedberg

0243 2377 24

070 202 74 07

 

 

Sara Hallin

073 254 38 90

sarahallin@outlook.com

Magnus Holm

070-864 21 83

magnusholm01@bredband.net

 

 

Fisketillsyningsmän

 

 

Dan Hallin

Magnus Holm

Sara Hallin

Lars Jonsson

Jan-Olov Hedberg

Kjell Larsson

Mikael Karlsson

Lars Köpman 070 212 52 41

Claes Svedberg 070 367 24 37

Gösta Grånäs 070 786 02 07

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmötesprotokoll

 

April 2016

April 2015

Mars 2014

 

Du som är fiskerättsägare kontakta gärna ordförande om du vill ha del av ytterligare handlingar och underlag!