Lissjön

Fiskeregler i Lissjön 2013 (gäller tom 1 maj, 2014)

 

Lissjön är belägen på höger sida om vägen mellan Sifferbo och Helgbo. Fortsätt förbi avtagsvägen till Svarttjärn så hittar ni Lissjön på höger sida om vägen, i höjd med Mörtbodarna. Lissjön är väl synlig från vägen. Parkera och gå ner till tjärnen vid den stora rishögen.

 

Endast flugfiske från flytring är tillåtet.

Under 2013 gäller samma årskort/dagkort som för Gimmen.

 

Vid anmodan skall den fiskande komma till stranden för kortkontroll.

 

Fisket bedrivs som ”catch and release” på laxöring där all laxöring omedelbart skall återutsättas, max 1 röding/fiskare/dag får behållas.

 

Endast hullingslös krok tillåten.

 

Lämna gärna fångstrapport samt övriga synpunkter/önskemål i postlådan vid sjön.

 

Eldning och nedsågning av träd/buskar är ej tillåten vid sjön.

 

Kontaktpersoner:

Lars Jonsson 070 2857833, Mikael Karlsson 073 9203827

 

Gimmens fvof hälsar alla flytringsfiskare välkomna.

 

Fiskekort

Under 2013 gäller samma årskort/dagkort som för Gimmen.

Priser

2013

Fiskerätts-bevis

Årskort

Årskort

125 kr

200 kr

Dygnskort

 

50 kr

Fiskekortsförsäljning

Vestli's fiske

Borlänge 0243-237486

Djurås 0241-51365

Olles Fiske

Borlänge 0243-19095

Gagnefs Turistbyrå

Gagnef 0241-15150

Sifferbo Camping (maj-sept)

Sifferbo 0243-230341

Joakim Wikman

Sifferbo 070-3130088

 

Ingalill Andersson

Gimmen (Båthusen) 0243-230369

 

Sonja Brolin

Gimmen (Norra sjön) 0243-10706

Copyright Gimmenfvof© 2013 All Rights Reserved. Webbredaktör Dan Hallin