Skifteslag, samfälligheter & fiskerätter

Skifteslag, Samfälligheter & Fiskerättsägare

 

 

Skifteslag

Stora Tuna socken

Areal ha

%

Gimsbärke

59.8

14,09

Lennheden

8,0

1,88

Yttre Hönsarvet

55,2

13,00

Gagnefs Socken

 

 

Gimsbodarrna fäbodelag

66,7

15,72

Mörtbodarna fäbodelag

51,6

12,16

Stussbodarna fäbodelag

178,1

41,95

Gröntuv

4,6

1,08

Åljorden

0,5

0,12

 

Samfälligheter

 

Sammandrag av sjöar inom området

Gimmen 424 ha

Porstjärn

Igeltjärn

Lissjön

Koltjärn

Svattjärn

Gravartjärn

 

Fiskesamfälligheten efter omarronderingen samt dess del

i området. Källa: Lantmäteriet

 

Samfällighet

Ha

% Gimmen

Gimsbärke

FS 4

5

1,14%

Gimsbärke

FS 5

54,8

12,52%

Lenneheden

FS 5

8,0

1,83%

Hönsarvet

FS 5

55,2

12,61%

Gimsbodarna, Djurmo

FS 7

5

1,14%

Gimsbodarna

FS 8

61,7

14,09%

Stussbodarna, Djurmo

FS 10

5

1,14%

Stussbodarna

FS 11

173,1

39,54%

Mörtbodarna

FS 16

57

13,02%

Gröntuv

FS 164

13

2,97 %

Summa/Kontroll

 

c:a 435

100%

 

 

FISKERÄTTSÄGARE

Har din fastighet fiskerätt?

Är din fastighet med på listan fastigheter med fiskerätt är du fiskerättsägare. Är du osäker eller inte finns med på listan kan du kontrollera med Lantmäteriet ifall fastigheten har registrerats rätt. Kan du sedan visa föreningen att din fastighet har fiskerätt så registreras den på listan.

Arrenderar du fastigheten eller har avtal med fiskerättsägaren om att du brukar fiskerättigheten vill vi gärna att det registreras i föreningens förteckning.

Lantmäteriet har register på fastigheter och till dem knutna rättigheter, exempelvis fiskerätten. Föreningens register bygger på att enskilda fiskerättsägare rapporterar förändringar i fiskerätter och ägandeförhållanden och föreningen friskriver sej från ansvar om att registret är till fullo korrekt.

Kriterierna för fiskerätt framgår i föeningens stadgar §4

 

För deklarationen

Ägare till en fastighet med fiskerätt har möjlighet att yrka avdrag för sin andel av de kostnader som överstiger intäkterna i föreningen. Ni kan i dokumentarkivet hitta en förteckning av fastigheter med fiskerätt i de 10 st fiskesamfälligheter som ingår i föreningen.

Observera att en fastighet kan ha fiskerätt i en eller flera av de 10 fiskesamfälligheterna samt att fastigheten kan ägas av en eller flera personer. Du måste således själv göra vissa korrigeringar i andelen i förekommande fall.

Copyright Gimmenfvof© 2013 All Rights Reserved. Webbredaktör Dan Hallin