Gimmen

Isfiske på Gimmen - att tänka på

 

  • Gimmen är en sjö med stora djup och många grund och ställen där isen kan vara svag- tänk före och ha alltid med säkerhetsutrustning. Se länk på startsidan för mer information.

 

  • Max 10 angeldon eller 4 ismetespön per person (oavsett antal kort).

 

  • Det finns flera stora öringar i sjön!

 

 

 

FISKA I GIMMEN

 

Fiskekort och allmän information 2017

 

 

(Se även ”Fiskeregler för Gimmen 2017”)

 

Fiskekort (gäller även för Lissjön - se separata regler vid sjön)

 

Priser 2017 Fiskerättsbevis Fiskekort

Årskort 125 kr 250 kr

Dygnskort 50 kr

Båthyra 100 kr/dygn 100 kr/dygn

 

Barn under 12 år fiskar på målsmans kort och kvot.

Stugägare vid Gimmen har möjlighet att förköpa dagkort med öppet datum.

Fiskekortsförsäljning

Vestlis fiske i Borlänge och Djurås 0243-237486

0241-513465

Olles fiske i Borlänge 0243-19095

Visit södra DalarnaInternet

Dalarna Älv-camping (maj till september) 070-530 04 05

Joakim Wikman, Sifferbo 070-3130088

Ingalill Andersson, Gimmen (båthusen) 0243-230369

Sonja Brolin Gimmen (norränden) 0243-10706

 

iFiske (https://www.ifiske.se/fiskekort-gimmen-lissjon-samt-smatjarnar.htm)

 

Båtkort säljes hos Ingalill Andersson (Båthusen)

 

Fiskerättsbevis löses hos Gimmens Fvofs kassör Lars Jonsson 070 - 2857833. laarjon@gmail.com

 

Dagkort med öppet datum för stugägare löses hos kassör Lars Jonsson

 

Minkersättning 200 kr per fångad mink. Kontakta Lars Jonsson (kassör).

 

Vattenskoterförbud gäller i Gimmen enligt länsstyrelsens förordning.

 

Alla som fiskar i Gimmen är skyldiga att läsa och följa gällande fiskeregler samt medföra och på anmodan visa upp ett giltigt fiskekort och ID – handling vid fiske.

 

Fiskeregler för Gimmen 2017

 

1.Med fiskekort får fiske endast bedrivas med handredskap

 

2.Barn under 12 år fiskar på målsmans kort och kvot

 

4.Utestående redskap ska vara märkta med ägarens namn och adress. Omärkta beslagtas.

 

5.Fiske med utter, pulka och gäddsax är inte tillåtet

 

6.Högst 1 spö per kort (gäller ej metspö med lina fäst i topp)

 

7.Vid trolling maximalt 4 spön per båt (1 kort per spö)

 

8.Högst två (2) öringar per person och dygn

 

9.Minimimått: Öring – 40 cm Röding - 30 cm

 

10.Maximalt 10 redskap per kort vid angling eller ismete

 

11.Endast död fisk får användas som bete

 

12.Fiskeförbud gäller i Gimån samt Gimmens tillflöden

 

13.Fiskeförbud 1 september till 30 april söder om en linje mellan uddarna vid båthusen och ner till dammluckorna.

 

14.Allt kräftfiske är förbjudet

 

15.Alla former av nätfiske är förbjudet.

 

Alla som fiskar i Gimmen är skyldiga att läsa och följa gällande fiskeregler samt medföra och på anmodan visa upp ett giltigt fiskekort och ID –handling vid fiske. Överträdelser av regler medför skyldighet att betala kontrollavgift om 500 kr

Tjuvfiske (fiske utan fiskekort) polisanmäls alltid.

Fisketillsyn utförs av följande, av länsstyrelsen förordnade, personer:

Jan-Olov Hedberg, Lars Jonsson, Kjell Larsson, Magnus Holm, Dan Hallin, Sara Hallin, Mikael Karlsson, Claes Svedberg, Gösta Grånäs.

Vid tillsyn bär fisketillsynspersonen alltid tjänstetecken och medför förordnande som uppvisas om så önskas.

 

 

Copyright Gimmenfvof© 2013 All Rights Reserved. Webbredaktör Dan Hallin